top of page
 • Çfarë janë Ekstraktet Totale CO2?
  Ekstraktet Totale CO2 janë ekstrakte bimore të cilas spiksin për: 1 -Aromën natyrale 2- Aromë të freskët dhe utentike 3- Përmbajtje më të lartë të përbërësve aktiv
 • A është miqësore me mjedisin metoda e ekstraktimit që ju përdorni?
  Po, metoda që ne përdorim, është miqësore me mjedisin pasi teknologjia jonë nuk ndot ajrin, tokën dhe ujin sepse nuk lë mbetje.
 • A përmbajnë ekstraktet tuaja, tretës ose gjurmë tretësish?"
  Jo, ekstraktet tona nuk përmbajnë gjurmë tretësish. CO2 është një gaz inert dhe nuk i nënshtrohet reaksioneve kimike. Për më tepër ai hyn dhe del nga procesi i ekstraktimit i pandryshuar duke mos lënë mbetje në ekstrakt.
 • Janë Ekstraktet Totale CO2 të pastra kimikisht?
  Po, ekstraktet tona janë kimikisht të pastra për shkak të temperaturave dhe presioneve të ulëta të cilave u nënshtrohen bimët gjatë ekstraktimit dhe mos-përdorimit të tretësve përveç CO2. Gjatë ekstraktimit nuk ndodhin reaksione kimike të cilat mund të denatyrojnë përbërësit natyralë të bimëve.
 • A janë Ekstraktet Totale CO2 mikrobiologjikisht të pastra?
  Po, Ekstraktet Totale CO2 janë mikrobiologjikisht të pastra falë vetive antimikrobike të CO2 dhe falë pranisë së dyllëve dhe rrëshirave që nuk lejojnë kontaminimin e tyre.
 • Cili është ndryshimi midis Ekstrakteve Totale CO2 dhe Vajrave esencialë?
  Ekstraktet totale CO2 dhe vajrat esencialë janë të dy produktet të marra nga materialin bimor. -Ekstraktet totale CO2 merren me ekstraktim me CO2 ndërsa vajrat esencialë me distilim me avuj uji. - Dallimi kryesor midis distilimit me avuj uji dhe ekstraktimit me CO2 është se temperatura është shumë më e ulët në ekstraktimin me CO2 sepse zbatohet një gradient presioni më i lartë. Në distilimin me avuj uji ekstraktimi bëhet në 100 gradë Celcius pasi kjo është temperatura e avullimit të ujit ndërsa në ekstraktimet me CO2 ndodhin në 60 gradë Celcius. - Ekstraktet totale CO2 janë më afër në përbërje kimike me bimën nga e cila rrjedhin sepse gjatë ekstraktimit nuk ka reaksione kimike të cilat mund të çojnë në denatyrimin ose degradimin e përbërjeve, gjë e cila është ndodh në procesin e distilimit të vajrave esencialë. - Ekstraktet totale CO2 përmbajnë më shumë përbërës të bimëve sesa sasia e nxjerrë nga e njëjta bimë duke përdorur distilimin me avuj uji. - Ekstraktet totale CO2 janë zakonisht më të trashë se sa vajrat esencialë dhe kanë aromën natyrale të bimës. Me fjalë të tjera, duke përdorur ekstrakte totale të CO2, ju jeni duke përdorur vaj esencial të bimës plus përbërës të tjerë të nxjerrë nga CO2 superkritik.
 • Përse Ekstraktet Totale CO2 kanë më shumë jetëgjatësi se vajrat apo ekstraktet tjera?
  Ekstraktet Totale CO2 kanë afat të lartë të ruajtjes sepse: -CO2 që shërben për ekstraktimin e tyre i pastron ata nga mikroorganizmat. -Kanë prani dylli, rrëshira dhe përbërës natyralë me rol ruajtës të cilët nuk lejojnë rritjen e mikroorganizmave. -Ato nuk kanë përmbajtje uji e cila stimulon rritjen e mikroorganizma.
 • A janë Ekstraktet Totale CO2 të ngjajshëm me Ekstraktet Absolutere?
  Po, Ekstraktet Totale CO2 janë të ngjashme me ekstrakte absolute sepse të dy kanë një konsistencë gjysmë të fortë në të ngurtë, si dhe përmbajtje natyrale të aromave, pigmenteve dhe dyllëve.
 • Në cilët sektorë mund të përdoren këto ekstrakte si lëndë e parë?
  Ekstraktet Totale CO2 mund të përdoren në ushqim, kozmetikë, industri ushqyese dhe farmaceutike falë përbërjeve kimike aktive që përmbajnë dhe faktit që janë të lehta për tu manipuluar (ata thjesht duhet të ngrohen për të qenë pjesë e formulimeve të ndryshme)
 • A mund ti përdor unë Ekstraktet Totale CO2?
  Jo, ju nuk mund ti përdorni Ekstraktet Totale CO2 për shkak të përqendrimit të lartë të përbërjeve kimike aktive që kanë.
 • Cfarë janë Ekstraktet Bimore të Esencial?
  Ekstraktet Bimore janë ekstrakte totale CO2 në vajin mbartës (bajame e ëmbël) përkatësisht në raportet 3:97.
 • A mund ti përdor Ekstraktet Bimore për gjithë familjen time?
  Po, këto ekstrakte mund të përdoren nga e gjithë familja pasi ato janë plotësisht natyrore dhe pa asnjë përbërës shtesë. Sidoqoftë duhet të bëni kujdes me fëmijët dhe të moshuarit pasi ata mund të kenë lëkurë më të ndjeshme dhe mund të jetë e nevojshme që ekstrakte bimore të hollohen më tej.
 • Përse keni zgjedhur vajin e bajames si vaj mbartës?
  Ne kemi zgjedhur vajin e bajames si vaj mbartës sepse: -Nuk ka aromë dhe nuk e ndryshon aromën e ekstraktit total të CO2, vetëm e zhvillon më tej atë. -Përthithet relativisht shpejt. -Është i pasur me vitamina A, D, E dhe acid oleik. -Rrit tretshmërinë e ekstrakteve totale CO2.
 • A e prodhoni ju vajin e bajames?
  Po, vaji i bajames prodhohet nga Esencial me metodën e presimit të ftohtë.
 • A kanë produktet tuaja ndikim negativ në mjedis?
  Jo, produktet tona nuk kanë ndikim negativ në mjedis pasi ato janë plotësisht natyrore dhe mënyra e përftimit të tyre është miqësore me mjedisin.
 • Pse quhen këto produkte natyrale?
  Ekstraktet tona quhen natyrale sepse ato përbëhen vetëm nga substanca të prodhuara nga bimët dhe nxirren prej tyre të pandryshuara.
 • A konsiderohen këto ekstrakte barna?
  Jo, ekstraktet tona nuk klasifikohen si barna edhe pse përmbajnë përbërje kimike aktive që mund të ndihmojnë në trajtimin e problemeve të lëkurës dhe flokëve.
 • A përdorni materiale të biodegradueshme / riciklueshme?
  Po, ne përdorim në prodhim dhe paketim materiale të biodegradueshme dhe të riciklueshme.
 • A mjafton sasia prej 3% e ekstraktit total CO2 për të dhënë efektin e dëshiruar?
  Po, ekstraktet totale CO2 janë shumë të përqendruara dhe ato duhet të përpunohen në mënyrë që të përdoren nga ju. Sipas studimeve, raportet optimale midis ekstraktit total CO2 dhe vajit mbartës janë 0,5%: 99,5% - 3%: 97%.
 • A kryeni teste mbi kafshë dhe njerëz?
  Jo, ne kurrë nuk i testojm produktetë tona në kafshë dhe njerëz.
 • A jeni një biznes B2B apo B2C?
  Ne jemi biznes B2B dhe B2C. Si B2B ne shesim Ekstrakte Totale CO2 si lëndë të parë për kompani të tjera të tilla si Farmaceutike, Ushqimore, Kozmetike, Ndërmarrjeve Nutrautike. Si B2C ne shesim me shumicë dhe pakicë produktet përfundimtare drejtpërdrejt te konsumatorët.
bottom of page