top of page
lindita.png

LABORATORI

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
GC- FID

TESTET MIKROBILOGJIKE

Bimët e egra dhe Ekstraktet Totale të CO2 i nënshtrohen testeve mikrobiologjike për të siguruar që të gjitha lëndët e para dhe ato përfundimtare të jenë pa mikroorganizma sipas standardeve ISO; ISO 21149, ISO 16212

TESTET ANALITIKE ME GC-FID

Ekstraktet totale të CO2 testohen duke përdorur metodën më të fundit të zbulimit të jonizimit me flakë me kromatografi me gaz në përputhje me ISO 1124/1 dhe ISO 1124/2.  Kjo na lejon të kemi besim të plotë në produktet tona duke ditur përbërjen kimike të secilit prej tyre. Raportet e testimit për të gjitha produktet janë të disponueshme.

IMG_2803.JPG
lab 1

TESTET KIMIKO-FIZIKE

Ne kemi krijuar një praktikë rigoroze të testimit kimiko-fizik, duke përfshirë analizën e lëndëve të para, të ndërmjetmeve dhe produkteve të gatshme.

Ne kryejmë testet tona sipas standardeve ISO; ISO 212, ISO 356, ISO 124, ISO 11018

Foto Galeria

Esencial Laboratory always has its doors open for university students who wish to further expand their knowledge.

bottom of page