top of page

Lëvizni poshtë

Esencial operon jashtë Elbasanit, në Mengël. Fabrika e prodhimit është rreth 1000 metra katrorë, ku operojmë të gjitha fazat e ruajtjes, prodhimit dhe testimit të produkteve.

bottom of page